• صفحه اصلی / اثر نانو ساختار متخلخل Tio2 بر بازده سلول خورشیدی

   

   

  پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر لزوم استفاده از انرژی های تجدید پذیر اثر نانو ساختار متخلخل Tio2 بر بازده سلول خورشیدی را بررسی کردند.

  الهام بیاتلو پژوهشگر کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار دانش های روز باشگاه خبرنگاران، گفت: به دلیل افزایش مصرف انرژی و محدود بودن و تجدید ناپذیر بودن منابع انرژی فسیلی و از طرف دیگر تولید زیادی اکسید کربن و متان و افزایش گرمای جهانی در نتیجه ی مصرف انرژی فسیلی،‌ لزوم استفاده از انرژی های تجدید پذیر همچون انرژی خورشیدی ضرورت می یابد.
   
  وی افزود: نانو کره های کربنی در قطرهای مختلف و نانو ذرات Tio2 با استفاده از روش گرمای منتشر شده از نانو کره های کربن به عنوان عامل ایجاد تخلخل استفاده گردید که برای مشخصه یابی سلول های حساس شده با رنگدانه ، سلول ها تحت تابش نور شبیه سازی شده ی خورشید (Am1.5) قرار گرفتند.
   
  وی تصریح کرد: تصاویر SEM تخلخل را به خوبی نشان داده و طیف سنجی 7.7is  U با تغییرات میزان رنگدانه ی جذب شده را به ازای درصد وزنی و قطر های مختلف نانو کره های کربنی ترکیب شده با Tio2 و در نتیجه تخلخل های متفاوت ایجاد شده به تائید رسید.
   
  بیاتلو در خصوص نتایج این پژوهش گفت: نتایج حاصل از مشخصه یابی چگالی جریان – ولتاژ J-v ، تغییرات بازده، با افزایش و کاهش تخلخل ایجاد شده را به خوبی نشان داده است.

   

  طراحي سايت : طراحان وب هخامنش