•  

   ویژگی های  فنی:

    

   توانايي تولید نور در طیف مرئی و دماي رنگ  2800 تا 10000درجـه کلوین و شاخص رنگ دهي بيشتر از 80 . دارای بدنه ساخته شده از آلومینیوم به روش ريخته گري دایکاست و پوشـش رنگ الترو استاتیک. استفاه از لنزهای اپتیکی PMMA جهت گسترش و يا تمرکز نور و استفاده نکردن از رفلکتورهای فلـزی، مجهـزبه DRIVER هـای مخصـوصLED با ضـریب تـوان ورودی بالا و کمترين ميزان مولفـه هـای هـارمونیـک مزاحـم با بازدهـی بالاتر از 90 درصد و ساختار مناسب جهت دفع گرما و استفـاده از هیت سینک آلومينيومي. دارای شیشه ی سیکـوریت شفـاف و نوار آب بنـدی سیلکونـی و براکت نصب قابل تنظيم و مدرج.

    

  Web Design و Search Engine Optimizations by Hakhamaneh Web Designers