•  

   ویژگی های  فنی:
    

   چراغهای خیابانی LED پرتو تراشه برای همه انـواع کاربردهای روشنایی معابر در رنج گستـرده ای قابل استفاده است علاوه بر مزایـای تکنولوژی LED این محصولات دارای ویژگی زیر می باشند :
   •    کاهش مصرف برق شبکه تا ميزان يک چهارم و نيز کاهش هزینه نصب پست های کاهنده برق- کاهش هزینه مصرف کابل مسی
   •    افزایش طول عمرتا 50000  ساعت و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری .
   •    داشتن ضریب توان بیشتر از95 و حذف مولفه هـا هارمونیک مزاحم که خود باعث کاهـش هزینه های KVAR  برق مصرفـی و حذف هزینه خازن اصلاح ضریب قدرت می گردد.

    موارد کاربرد:

   • تأمین روشنایی پارک ها، میادین، فضاهای سبز و ...
   • تأمین روشنایی در مکان هایی که به شبکۀ برق دسترسی ندارند.
   • تأمین روشنایی مکان های بین جاده ای
   • تأمین روشنایی پایانه های مسافربری، پارکینگ ها، معابر و...
   • تامین روشنایی تلفن های همگانی بین جاده ای

  طراحي سايت : طراحان وب هخامنش