•   

   با توجه به لزوم جایگزینی سوخت های فسیلی با انرژی های سبز و تجدیدپذیر و همچنین موقعیت جغرافیایی مناسب کشور در راستای استفاده از انرژی خورشیدی ، این بخش فعالیت خود را در جهت مشاوره ، طراحی ، ساخت ، اجرا ، و بهره برداری از سیستم های فتوولتائیک به شرح ذیل متمرکز نموده است .
   . نیروگاه های فتوولتائیک به صورت متصل به شبکه و مستقل از شبکه
   . سیستم های روشنایی خورشیدی
   . سیستم های پمپاژ خورشیدی
   . سیستم های تامین برق در مناطق دور از شبکه
    . سیستم های تغذیه برق پرتابل
    . سیستم های تغذیه واحد های صنعتی و مسکونی
    

   برای اطلاع از سیستم های خورشیدی و موارد کاربرد آن ها از لینک های زیر می توانید استفاده کنید

    

   سیستم های فتوولتائیک

    

   کاربردهای سیستم فتوولتائیک

    

  طراحي سايت : طراحان وب هخامنش